Menu-baggrund
Logo for Køge Fugleforening
Køge Fugleforeningvandret bølget linie

Køge Fugleforening blev stiftet den 13. december 1934 og er hermed en af de ældste fugleforeninger af sin art i Danmark.

Foreningen er med sine 200 medlemmer også en af landets største foreninger.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til hold af især tropiske fugle.

påskehøne

Dette formål opnås ved afholdelse af medlemsmøder med foredrag om forskellige relevante emner som f.eks. foder, opdræt, sygdomme, volierebygning, men også rejsebeskrivelser fra ture til fuglenes naturlige levesteder står på programmet.

Endvidere afholder foreningen en række andre arrangementer - flerdagsture til danske såvel som udenlandske interessefæller, besigtigelsesture hos medlemmerne, festlige sammenkomster og ikke mindst foreningens to største aktiviteter, den årlige fugleudstilling i oktober måned - i år den 21., 22. & 23. oktober, og den store "Fuglebørs i Køge" i februar måned. Begge arrangementer besøges hvert år af flere tusind mennesker fra både Danmark og udlandet.


LÆS DETTE - VIGTIGT!!!

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger
Administrationsudvalget

Fødevarestyrelsen har i går udsendt nedenstående pressemeddelelse, hvor det påbydes at alt fjerkræ og andre fugle skal være under fast tag. Og det skal bemærkes at der med andre fugle, menes at også fx parakitter, tropefugle mv., skal være under fast tag. Fast tag kan dog godt være i form af presenning. Der findes evt. yderligere information og mulighed for opklarende spørgsmål på fødevarestyrelsens facebook-side.

Med venlig hilsen
Thomas Jochumsen
Formand, Administrationsudvalget

Pressemeddelelse fra Fødevarestyrelsen:
For at undgå at den fugleinfluenza, som de seneste dage er fundet i vildfugle flere steder i Danmark, spreder sig, bliver det fra midnat lovpligtigt for landets hønse- og fjerkræavlere at have deres dyr enten indendøre eller under hegn og med fast tag. Ænder, gæs og fjervildt, er dog undtaget, da de ikke kan holdes indendørs.

Kravene skal være med til at mindske risikoen for, at den frygtede fugleinfluenza H5N8 spredes fra vildfugle til fjerkræ i både hobbybesætninger og erhvervsfjerkræ. Sker det, står Danmark til at miste eksportindtægter i millionklassen, fordi en lang række lande øjeblikkeligt vil standse deres import af blandt andet dansk fjerkrækød.

”Uanset om man er privat hobbyavler med fem høns i baghaven eller professionel æg- eller fjerkræproducent, betyder de nye regler, at ejerne fra nu af er forpligtede til at beskytte dyrene mod fugleinfluenzaen”, forklarer souschef Stig Mellergaard, Fødevarestyrelsen. ”Det er meget vigtigt, at alle er med til at leve op til deres ansvar, så vi i fællesskab kan bidrage til at sikre, at H5N8 ikke får en fod inden for i danske besætninger”, siger Stig Mellergaard.
Også de økologiske fjerkræproducenter er omfatter af Fødevarestyrelsen krav. Det får imidlertid ikke konsekvenser for den økologiske status, at dyrene holdes inde i en begrænset periode. Fødevarestyrelsen kommer med en ny udmelding så snart de økologiske fjerkræ igen kan lukkes ud.Til top på siden