14. marts 2018 Trussels vurdering af fugleinfluenza

Risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ pr. 14. marts 2018 Trussels vurdering:

Der er i perioden 2.-12. marts 2018 konstateret tre udbrud af højpatogen fugleinfluenza H5N8 i Italien.

I Frankrig er der konstateret yderligere 5 udbrud af lavpatogen fugleinfluenza H5 i ænder.

Fødevarestyrelsen vurderer: Den samlede risiko for smitte med aviær influenza til dansk fjerkræ gennem samhandel med fjerkræ og rugeæg er fortsat lav.